Într-o epocă în care cel mai lesne este să cauţi o informaţie pe internet, chiar dacă sursele nu sunt totdeauna de mare acurateţe, am considerat necesar un demers ştiinţific care să sintetizeze în 20 de lecţii concise problemele de bază ale istoriei naţionale din epoca modernă şi contemporană. Din motive legate de spaţiu, principala problemă a fost legată tocmai de nevoie de sinteză, de concentrare a informaţiilor, dar fără a ocoli totuşi problemele şi evenimentele cele mai importante.

În mod firesc, accentul a căzut pe epoca mai recentă, una mult mai dinamică, în care factorul intern şi cel extern au devenit tot mai interdependenţi. Pentru o mai bună înţelegere a textului am considerat utilă completarea acestuia cu hărţi şi imagini reprezentând marile personalităţi care au influenţat momentele de răscruce ale istoriei naţionale. De asemenea, pentru cei interesaţi de anumite aspecte care aici doar au fost semnalate, am ataşat o bibliografie selectivă, apelând la argumentele oferite de reputaţi istorici români sau străini.

În final, pentru a completa prezenta sinteză am considerat necesare includerea unor teste menite să consolideze informaţiile vehiculate pe parcursul celor 20 de lecţii. Astfel, beneficiarii acestei lucrări vor putea nu doar să-şi facă o imagine asupra evoluţiei istoriei naţionale din perioada de referinţă, dar vor fi capabili să înţeleagă mai bine mecanismele şi resorturile care ne-au condus la situaţia actuală a României, stat european, membru al Uniunii Europene şi al Alianţei Nord-Atlantice (N.A.T.O.).